MEDEWERKERS DIE CORRESPONDEREN,
ZIJN DE SPREEKBUIS VAN EEN ONDERNEMING.

INCOMPANY TRAINING

element

Slechte taalvaardigheid en in het bijzonder spelfouten, doen afbreuk aan je geloofwaardigheid en kunnen schadelijk zijn voor de reputatie van je bedrijf. Dan kun je teksten door Jan Spoorenberg laten schrijven wat je wilt: je gooit het kind met het badwater weg als je medewerkers mailtjes versturen, rapporten of brieven met fouten erin. Of als ze bijvoorbeeld aan de digitale servicedesk de verkeerde antwoorden geven op klachten.

Vandaar dat het bijschaven van de taalvaardigheid van je medewerkers nuttig is. Zeker in een tijd waarin social media en intensief mailverkeer een groot appèl doet op de taligheid van je medewerkers.

Behalve voor je reputatie, heeft een slechte taalvaardigheid ook intern consequenties. Op het maken van taalfouten heerst een taboe. Want je wordt al snel voor dom versleten, omdat er van je wordt verwacht dat je zoiets als spelling al op je achtste hebt geleerd. Medewerkers die moeite hebben met taal schamen zich daarom vaak en zijn daardoor onzeker. En dat terwijl er op hun andere vaardigheden niets valt aan te merken. Door tijdsgebrek en ontkenning van het probleem is er vaak geen mogelijkheid om het nogmaals goed te leren.

Jan Spoorenberg* helpt je medewerkers taalvaardig te worden. We krijgen je medewerkers zover dat ze beter leren formuleren, een betere structuur in hun tekst aanbrengen en geen spelfouten meer maken. Ook de d’s en de t’s komen al na een paar lessen verrassend goed op de juiste plek terecht.

Meer weten? Een afspraak is zo gemaakt. En kost je in beginsel niks. Maar kan je wel veel opleveren.

*Jan Spoorenberg is bevoegd docent en heeft vijf jaar Nederlands gedoceerd op een middelbare school. Daarnaast afgestudeerd aan de universiteit van Nijmegen in het vakgebied ‘Communicatie in organisaties.’

MAAK EEN AFSPRAAK